Home2019-05-16T07:44:49+00:00

Clinical Intelligence

Het verhaal dat schuil gaat achter de data

Data speelt een centrale rol in het werk van elke zorgverlener. Clinical Intelligence, kortweg CI, is het zorgequivalent van Business Intelligence. CI speelt een hoofdrol in de bedrijfsvoering van de zorg en in tal van zorggerelateerde innovaties.
De groeiende hoeveelheid data vastgelegd in het EPD draagt ertoe bij dat het vakgebied van CI zich razendsnel ontwikkelt. Daarbij bieden tools als Qlik Sense, PowerBI en R nieuwe mogelijkheden om data te combineren en te visualiseren.

Voor het omvormen van ruwe data naar een toegankelijk dashboard is het nodig de betekenis van de data te combineren met de rol die het binnen het (zorg)proces vervult. Op die manier vertelt het dashboard het verhaal achter de data en kan de zorgverlener/-manager deze als een vaardig of data literate informatiewerker toepassen.

Meer

Bekijk hier de volledige infographic.

Download

CTC stuurt op data

december 2018|

Mark Mannaart is verleden jaar door het Erasmus MC gevraagd om het Clinical Trial Centrum financieel gezond te maken. Ruim 70 medewerkers CTC zijn dagelijks actief met het leveren van ondersteuning voor studies.

Alle berichten

Vragen, opmerkingen of anderzijds geïntereseerd in Clinical Intelligence? Neem dan contact met ons op:

+31 6 50 52 61 25
info@iconhc.nl
Utrechtseweg 129 3702 AC Zeist