Clinical Intelligence

Clinical Intelligence, kortweg CI, is het zorgequivalent van Business Intelligence. CI speelt een hoofdrol in de bedrijfsvoering van de zorg en in tal van zorg gerelateerde innovaties.

De groeiende hoeveelheid data vastgelegd in het EPD draagt ertoe bij dat het vakgebied van CI zich razendsnel ontwikkelt. Tools als Qlik Sense, PowerBI en R bieden de Data Engineer nieuwe mogelijkheden om zorgdata te prepareren, te combineren en te visualiseren. Vervolgens kan de zorgverlener/-manager als een volwaardige informatiewerker het eigen proces op basis van verkregen informatie monitoren, analyseren en eventueel bijsturen.

Data gaat steeds vaker een centrale rol spelen in het werk van elke zorgverlener. Voor het omvormen van data naar toegankelijke dashboards is het nodig de betekenis van deze gegevens te combineren met de rol die ze binnen het (zorg)proces vervult. Alleen dan is de zorgverlener/-manager in staat zelfstandig analyses te maken en positief in te grijpen op het proces. De rol van het vakgebied CI verschuift dan van het zelf maken van rapportages en dashboards naar het faciliteren van de informatiewerkers.

Met de juiste ondersteuning vanuit CI is de informatiewerker zelf in staat het verhaal te vertellen dat schuil gaat achter de data. Daarvoor helpen wij de informatiewerker “data literate” te worden en de competenties te ontwikkelen die nodig zijn data als informatie te communiceren. Is dataliteracy voldoende ontwikkeld dan kan de Apotheker het voorschrijfgedrag voor dure medicatie analyseren, navigeert de Manager Polikliniek visueel door de toegangstijden van het spreekuur en ontdekt de Functioneel Beheerder patronen in het gebruik van de modules van het EPD.

Het vakgebied van Clinical Intelligence beweegt zich de komende jaren daardoor meer en meer van “zelf maken naar mogelijk maken”.

Over Clinical Intelligence

Download

Vragen, opmerkingen of anderzijds geïntereseerd in Clinical Intelligence? Neem dan contact met ons op:

+31 6 50 52 61 25
info@iconhc.nl
Utrechtseweg 129 3702 AC Zeist